#Member

# List of members in FY2023.

  • Professor    Takashi UCHIDA
  • Associate Professor    Nagahiro YOSHIDA
  • PhD      LI Tianyu

  • PhD      Keiko YOSHIURA

  • MSc2 Fumiya ISHIGAMORI

  • MSc2 Kaito OBAISHI

  • MSc2 Kohei KINUGAWA

  • MSc2 Koya GOSHONA

  • MSc2 Reina TANAKA

  • MSc2 Yuta TABATA

  • MSc2 Keitaro MIURA

  • MSc1 Ryota SAKOI

  • MSc1 Teppei NISHIYAMA

  • MSc1 Taichi FUJIHIRA

  • External Trainee  Kohei YOSHIDA

  • BSc4 Mao OKA

  • BSc4 Ryosuke FUKUGATA

  • BSc4 Yuiko MAEDA

  • BSc4 Hironori YAMAMOTO

  • BSc4 Takumi WATANUKI

#Photo in March 2024.

IMG_6476 2

#Photo in November 2022.

2022

#Photo in November 2021.

2021